• nisjeUry's Legend
  • nisjeThe Cattery
  • nisjeStud Services
  • nisjeCattery Policy

Freya Als je vriendschap sluit met vreemde katten, zul je altijd gelukkig zijn !
Freya, de Vikinggodin van vruchtbaarheid, liefde en oorlog, werd eveneens sterk met katten geassocieerd.
Haar strijdwagen werd getrokken door twee grote katten, Bygul en Trygul.
Vaak worden uit haar naam kittens aan bruiden gegeven voor geluk in de liefde en romantiek.
De godin Freya bezat 2 grote katten. Als zij ze goed verzorgde scheen de zon.

Daarom plaatsten de boeren bakjes melk op hun akkers om de katten gunstig te stemmen.Op deze manier probeerden ze de zegen van Freya over hun oogst af te dwingen. Deze heilige katten zijn de voorouders van de Noorse Boskat.

 

My name is Mireille Gobel and I have 3 big passions, Abyssinians, genealogy and traveling

 

I always had pedigreed cats nl Siamese. August 2007 I got my first Abyssinian Mira and in November 2008 I got my second Vertigo's Nisaba my foundation cat.

 

Abyssinians love to play are curious and like their staff.

 

 

Sometimes I show my cats. I show them as well in the indepent clubs as Fifé, CFA and Tica. Shows are different and you have the oportunity to meet other breeders.

 

1997 I started with Genealogy, I wanted to know my ancesters. Not a easy job, they moved about every 150 years from one town to an other. My oldest ancester is called URY and came around 1625 together with his son Thomas to Antwerp from Hodeige (a small village between Tongeren and Luik)

Out of Antwerpen the whole family went to Stabroek and during the time of Napoleon they went to Hamme.

 

 

Ury's Legend is a link with my oldest known Ancester.

(if you want to know more about my family history you can always contact me)

Mijn naam is Mireille Gobel en heb 3 grote passies Abessijnen, genealogy en reizen.

 

Ik heb altijd raskatten gehad nl. Siamezen. In augustus 2007 is het eerste Abessijntje Mira gekomen en in november 2008 het tweede Vertigo's Nisaba mijn foundation Aby.


Abessijntjes zijn uitgesproken speels, nieuwsgierig en aanhankelijk.


Zo nu en dan ben ik met de Abessijntjes op shows te zien. Ik show ze zowel bij de onafhankelijke en Fifé, CFA en Tica. Het geeft de mogelijkheid om andere fokkers te ontmoeten.

 

In 1997 ben ik met genealogy begonnen, een zoektocht naar mijn voorouders. Geen gemakkelijke opgave, alle 150 jaar verhuizen ze van de ene stad naar de andere. Mijn oudste voorvader URY is rond 1625 samen met zijn zoon Thomas naar Antwerpen gekomen vanuit Hodeige (Een dorpje gelegen tussen Tongeren en Luik).
Vanuit Antwerpen is de hele familie naar Stabroek getrokken en ten tijde van Napoleon vanuit daaruit naar Hamme.

 

Ury's Legend verwijst dus naar mijn oudste gekende voorvader. (indien je meer hierover wil weten neem dan cantact op met mij ).

 

 

"Zelfs de kleinste kat is een meesterwerk" - Leonardo da Vinci

 

None of my cats are caged or declawed, they don’t go outside unless with a harness.


All breeding cats are tested and have their own test certificates.
They are tested for PL, DNA tested for PRA, PKdef and bloodgroup and of course each cat is FIV and Felv tested.
New cats joining my cattery from other breeders are also tested for TF and are only allowed to join the other cats when they tested 3 times free of TF.

 

I am member of BKV'94 and FFB (CFA Belgium division).
All the kittens obtain the BKV’94 pedigree as well as a CFA registration.

 

As breeder I am also member of SAN and ABY2000.

Geen enkele van mijn katten wordt gehouden in kooien of ontklauwd, zij gaan niet buiten tenzij aan de leiband.


Alle fok katten worden getest en hebben hun eigen test certificaten.
Zij worden getest op PL, worden DNA getest voor PRA, PKdef en bloedgroep en natuurlijk ook op FIV en Felv.
Nieuwe katten die van andere fokkers komen worden tevens getest op TF en worden eerst bij de groep geplaatst nadat ze 3 keer negatief op TF werden getest.

 

Ik ben lid van BKV'94 en FFB (CFA Belgium division).
Alle kittens in mijn cattery krijgen zowel een stamboom van BKV'94 als een CFA registratie.

 

Als fokker ben ik ook lid van SAN en ABY2000.

De gezondheid van de katten staan onder controle van de dierenarts:

 

Christel VERWIMP - Gasthuisstraat 76 - 1785 Merchtem. Tel: 052 37 33 33 email : christel.verwimp@skynet.be

 


Dekvoorwaarden:


l. De eigenaar of eigenares van de poes verklaart zich akkoord met de aangeboden regeling

 

2. Indien door mij een dekking wordt toegestaan gebeurt dit onder de voorwaarden gesteld door (BKV’94 en CFA) en slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de volgende voorwaarden. Ik ben te allen tijde gerechtigd een dekking door mijn kater te weigeren, om wat voor reden dan ook.

 

3. Een dekking wordt slechts afgegeven aan een poes welke beschikt over de volgende geldige testen: FeLV, FIV , PL, PRA, PKdef test en bloedgroep bepaling.

Geldig is een test die daarbij ook aan de volgende voorwaarden voldoet:
a. PKDef, PRA en Bloedtesten zijn DNAtesten.
b. De FeLV en Fiv testen, zo recent mogelijk maar beslist niet ouder dan 6 maanden
c. De testen zijn afgenomen ná de laatste dekking door een andere kater dan de mijne.
d. Afgenomen ná het laatste nest van de te dekken poes

 

4. De poes dient over geldige entingen te beschikken tegen kattenziekte en niesziekte, minimaal een maand oud en maximaal l jaar oud.
Andere entingen (Chlamydia, Leucose of FIV) zie ik liever helemaal niet, maar als de poes deze toch heeft gehad dienen deze minimaal 3 maanden oud te zijn voor FIV en FELV entingen en minimaal l maand voor de Chlamydiaenting!
Het entboekje blijft bij mij tijdens de dekperiode voor het geval ik onverhoopt de dierenarts moeten raadplegen ten aanzien van het dier.

 

5. Bij het brengen van de poes dienen in ieder geval de nagels van de voorpoten afgepunt te zijn om wederzijdse beschadigingen van de dieren bij de dekking te voorkomen.

 

6. De poes dient in goede conditie te zijn, ontdaan van vlooien en andere parasieten als oormijt et cetera ook geen schimme.l Indien deze worden aangetroffen behoud ik mij het recht voor het dier te weigeren dan wel direct van de kater te scheiden en te laten ophalen. Het dekgeld is in het laatste geval onverkort verschuldigd!

 

7. Indien uw poes of mijn kater enigszins gewond raakt bij de dekking is dat een normaal risico. Bij schade aan een van beide dieren geldt in normale gevallen dat de kosten voor de betreffende eigenaar zijn. Indien er echter sprake mocht zijn van nalatigheid van bovengenoemde punten zijn de kosten van zowel poes als kater voor rekening van de eigenaar van de poes. Bij geschillen betreffende bovengenoemde punten is een verklaring van onze dierenarts bindend.

 

8. Het afgesproken dekgeld dient uiterlijk bij het afhalen van de poes contant te worden voldaan.

 

9. Bij de prijs van de dekking is de volledige verzorging van de poes inbegrepen tijdens de dekperiode, neemt u a.u.b. geen voedsel, snoep of iets dergelijks mee. Laat u wel als het even kan de eigen reismand achter, zowel om wat eigens bij zich te hebben als ook om haar -in geval dat nodig is- in ieder geval in een 'eigen' mand bij de kater weg te halen.
Ook is bij de prijs inbegrepen een eventuele herdekking welke door mij zal worden toegezegd mits de melding dat de poes niet zwanger blijkt te zijn uiterlijk in de negende week na de laatste dekdatum. Indien blijkt dat een poes meerdere keren niet opneemt terwijl de kater bewezen heeft levende nakomelingen te hebben verwekt kan een herdekking tenslotte worden afgewezen. Een klein nest (een of twee kittens) is in principe geen reden voor een herdekking maar bespreekbaar.

 

10. Bij het naar de kater brengen van de poes dienen de originele testuitslagen te worden overlegd en een kopie te worden afgegeven evenals een kopie van de stamboom van de poes, voor zover die ons niet eerder te beschikking is gesteld.

 

11. In de lijn van de te dekken poes mogen geen andere rassen voorkomen zoals een Burmees of een Siamees vanaf haar 12de generatie en mag er helemaal geen Somali in haar lijn voorkomen! (dit zal altijd door mij worden gecontroleerd).

 

12. Kittens uit de combinaties met de kater mogen in géén geval gebruikt worden in SH Somali programma's of andere programma's dwz geen kruisingen met andere rassen, geen andere kleuren dan de traditionele kleuren erkend door CFA dwz. Wildkleur, Blauw ,Sorrel en Fawn.


Bovenstaande lijkt misschien zwaar, maar is voor het grootste gedeelte niets anders dan het op papier vastleggen van een vrij algemeen gebruikelijke gang van zaken bij het ter dekking brengen van een poes en heeft tot doel het beschermen van uw en mijn dieren.
Voor verdere vragen en/of opmerkingen enz. bent u vanzelfsprekend van harte welkom.

 

Ik hou enorm van mijn Aby's en kijk er dus ook op toe dat ik werk met gezonde lijnen. Mijn fokdieren komen uit gezonde lijnen. Sommige komen uit ouderdieren die reeds ouder dan 7 jaar zijn. Katjes zijn levende wezens en alles is onvoorspelbaar. Wij kunnen nooit de leeftijd van een dier garanderen!

 

Abessijnen zijn niet zoals andere katjes, zij hebben een wild uiterlijk maar een heel lief karakter. Zij zijn zeer speels, nieuwsgierig en heel aanhankelijk. Zij zijn ook sociale dieren die leven in kleine groepjes en nooit als katje alleen. Zij vereenzamen dan en zijn dan ook niet gelukkig. Om deze reden gaan de katjes niet naar een nieuwe thuis waar ze alleen zijn tenzij er constant iemand aanwezig is die heel veel tijd heeft voor zijn harige vriend.

 

Indien er katjes naar fokkers gaan dan gebeurt dit enkel en alleen indien de toekomstige eigenaar fokker enkel de standaardkleuren van CFA fokt, geen SH Somali erin kruist zelfs niet indien ze DNA korthaar getest zijn ook niet in latere generaties. De fokkers waarvan ik mijn katten heb wensen hun lijnen niet te zien in mix programma's.

 

Alle katten gaan hier jaarlijks hun vaccinaties halen, jonge dieren die hier blijven krijgen ook op de leeftijd van 16 a 18 weken nog een extra vaccinatie. De "European Advisery Board on Cat Diseases"geeft in haar richtlijnen met betrekking tot kattenziekte zelfs het advies om kittens waarvan te verwachten is dat interferentie door maternale antilichamen na een leeftijd van 12 weken nog voortduurt, zoals bij kittens die opgroeien in catteries, tot op een leeftijd van 16 tot 20 weken te vaccineren tegen kattenziekte. Daarom wordt het advies aan de kittenkopers ook meegegeven indien het kitten op de leeftijd van 13 weken vertrekt toch nog eens te vaccineren op de leeftijd van 16 weken om alle mogelijke drama's zoveel mogelijk uit te sluiten.

 

Bij problemen sta ik altijd open om mee oplossingen te zoeken, maar verwacht AUB géén wonderen van mij.

 

Ik besteed heel veel tijd aan mijn kleine harige vrienden, ik verwacht dit ook van mijn kittenkopers en ik kan absoluut niet leven met het idee dat een van mijn kleintjes zou moeten leven in een kooi of ontklouwd zou worden.

 

Jonge beginnende fokkers wil ik altijd helpen bij het opstarten van hun cattery, ik ben mij er terdege van bewust dat dit meer dan nodig is, ik heb altijd alle mogelijke hulp gekregen van enkele gerenomeerde fokkers en ik wil mijn kennis gerust delen.