Momenteel zijn er geen kittens beschikbaar/ site wordt vernieuwd 
 

 

Welcome,

 

I hope you have a nice time exploring my site. I want to present my Cattery Ury's Legend, a small Abyssinian Cattery in Belgium. From time to time there are kittens. 2007 I got my first Aby Mira, she is not living here anymore but she stays in my hart for ever, she contaminted me with the Aby Fever!

 


Before I present my cattery and cats I take the oportunity to thank some people who are special and precious to me and my cats, they are a big support by breeding those wonderful cats called Abyssinians.


Marie Hoefkens-Liénard (Cattery Vertigo) for her advice and friendship and the patience she has with me and most of all because she trusted me with one of her cats - Nisaba - as a starting Abyssinian breeder!


Deborah Feltham (Cattery Glendoveer in Toronto), she learns me a lot about the very special old 038 lines and became a very good friend with a golden hart and of course a hart for the Abyssinian Cats.
October 2011 I applied for an outcross for my cattery, Debbie asked me if I wanted to have a non-dilute or a dilute line I told her it didn’t matter as I had no non-dilutes.
January 2012 she gave me a non-dilute Anika , when she came she was “blond” but now she has lots of color, very nice ticking and “Coat”. Once I came home with Anika I was curious about the non-dilute lines and the more I read and heard about them the more I wanted to breed them and to help conservating those pure bread lines. Anyhow in my breeding program I only breed Ruddy and Red Abyssinians.
Debbie really girl thanks a lot for trusting me with those lines.

 


 

Bea Vogel (Cattery Fa-Ying) she is a huge help especially with the 038 lines in Europe. It is always nice talking to Bea about cats and cat-fancy.

Welkom,

 

Ik hoop dat jullie het leuk vinden mijn site te exploreren. Ik wil jullie mijn cattery Ury's Legend voor stellen, een kleine Cattery in België waar ik Abessijnen fok. Soms zijn er kittens! In 2007 heb ik mijn eerste Abessijn, Mira aangeschaft, alhoewel zij hier niet meer woont blijft er voor haar een groot plaatsje in mijn hart, zij is de oorzaak van mijn Abessijnen koorts.

 

Vooraleer ik mijn Cattery en katten voorstel wil ik hier van de gelegenheid gebruik maken om enkele heel speciale mensen te bedanken. Zij zijn een grote hulp bij het fokken van dit buitengewoon ras namelijk Abessijnen.

 

Marie Hoefkens-Liénard (Cattery Vertigo) voor haar advies en vriendschap en vooral voor haar geduld. Marie bedankt dat je Nisaba aan mij toevertrouwde toen ik een volkomen onervaren beginnende Abessijnen fokker was.

 

Deborah Feltham (Cattery Glendoveer in Toronto), zij leert mij heel veel over de speciale oude 038 lijnen en ondertussen is zij een heel goede vriendin geworden met een gouden hart en een hart voor Abessijnen.
In oktober 2011 heb ik Debbie een katje gevraagd, een outcross voor mijn cattery, zij vroeg mij of ik een non-dilute lijn wou, voor mij maakte het niet uit omdat ik toch geen non-dilutes had. In Januari 2012 kreeg ik dan Anika een non-dilute van haar, toen zij hier kwam was zij nog "blond" maar ondertussen heeft zij hhel veel kleur, ticking en "coat". Eens thuis met Anika was ik vooral nieuwsgierig naar de "non-dilutes", hoe meer ik las en hoorde hoe meer voor mij vast stond dat ik deze lijnen wil fokken. Dat ik wil helpen de "pure bread" Abessijnen te behouden. In ieder geval mijn fokprogramma bestaat uit Wildkleur en Sorrel Abessijnen.
Debbie, bedankt om mij deze speciale lijnen toe te vertrouwen.

 

Bea Vogel (Cattery Fa-Ying) zij is een heel grote hulp vooral met de 038 lijnen in Europa. Het is altijd weer leuk praten met Bea over de katten en de Cat-fancy.

Ury's Legend is a "CFA Registered cattery name" under the number "222726”